»Posledního půl roku jsem nepřetržitě plánovala, jak bych ukončila svůj život. Doslova jsem stála na kraji propasti uvnitř mě. Přede mnou už nezbýval ani kousek země na jediný krok vpřed.

V tomto stavu jsem vykřikla: „Bože, jestli opravdu jsi, máš teď poslední šanci!“

Několik hodin poté, co jsem takto zvolala k Bohu, jsem procházela kolem tržiště plného prodejních stánků. Na docela velkou vzdálenost jsem na jednom z nich zahlédla stříbrný křížek s Ježíšem. Zastavila jsem se před ním a takřka proti své vůli jsem ho koupila.

Doma stojím s křížkem v ruce a křičím do prázdné místnosti: „Co s nějakým člověkem pověšeným na kříži?!“

Najednou slyším zvonek u dveří a za nimi má přítelkyně z dřívějších let. Hned konstatuje, že je se mnou očividně něco špatně a ptá se, co se děje.

Ukážu jí křížek. Na našich dřívějších setkáních mi tvrdila, že je ateistka. Několik let pak bydlela jinde. Teď mi ale vypráví, co všechno se za ty roky událo. Že ji zachránil Ježíš Kristus a ona skrze něj našla vztah s Bohem, ale ze své cesty sešla. Vyprávěla mi o biblickém poselství, že Ježíš je Boží Syn a jediná pravá cesta k Bohu. Že člověk má svobodnou vůli říct mu ve svém srdci ano, nebo ne. Že Boží Duch je v každém člověku, ale ve skrytosti, dokud se člověk sám nerozhodne pro Božího Syna. Jestliže řekne ano Ježíši, Boží Duch v nitru člověka se probudí a začne zevnitř uzdravovat a napřimovat život ve společenství s živým Bohem.

Já jsem jenom seděla a hluboko uvnitř jsem věděla, že vůbec poprvé během svého duchovního hledání, v té džungli terapií, meditací a duchovních vůdců, slyším pravdu.

(...)

Šla jsem nahoru do lesa, ve kterém se často toulám. Byl začátek června a mezi stromy prosvítaly sluneční paprsky. Miluji tu vůni lesa v létě. Zastavila jsem se a pohlédla vzhůru do slunce, jak svým svitem protkává majestátní koruny stromů, když tu se začalo něco uvnitř mě dít. Všechen smutek, všechna úzkost a pochybnosti ze mě začaly tryskat ven a já se bezmocně složila do mechu. Tak hluboce jsem ještě nikdy předtím neplakala.«

 


Autorka: Arja Nordin, překlad: Anna Benc, zdroj. Úryvek je z tenké knížečky Från New Age till Jesus (Od New Age k Ježíši), kterou v roce 1998 vydala autorka vlastním nákladem a na kterou jsem narazila v jednom křesťanském antikvariátu. Pojednává o cestě ze spárů duchovně nečistých směrů až k nalezení jediného pravého světla.