»(...)

Göran: Když řekneme, že Bibli napsal Bůh, a na druhé straně že Bible pochází od Boha, je mezi tím ve skutečnosti dost velký rozdíl.

Bratr Wilfrid: Jistě, to je velký rozdíl. Bible pochází od Boha, ale ne v tom smyslu, že je plodem nějakých vynucených příkazů, ale že je plodem Božího vedení. Boží lid roste pod jeho vedením a zažívá, že Bůh je přítomný ve všem, že Bůh je láska, že svému lidu přeje dobro. Pro Bibli je to opravdu zásadní: uvědomit si, že Bůh je ve všem, jak za šťastných, tak za nešťastných okolností.

Göran: O tomhle také mluví jeden citát od tebe, který jsem si vybral:

‚To prvotní a zcela nejdůležitější, co nás může naučit čtení Bible, je: Bůh je ve všem, co se děje.‘

Bratr Wilfrid: Ano, to je takové shrnutí. Nic se nestane mimo Boží plán. Proto mu můžeme neustále děkovat, i tehdy, když je to těžké a zdá se, že všechno jde proti nám.

Göran: Ale i ten, kdo přijme, že Bible je inspirovaná Duchem svatým, nikoli diktovaná Bohem, je postaven před otázku, kterou ty formuluješ takto:

Jak se může nekonečný, ničím neomezený Bůh vyjadřovat skrze konečná, omezená slova? Jak může Bůh mluvit skrze člověka lidským způsobem, aniž by zrazoval sám sebe?

Bratr Wilfrid: Odpověď je, že v našich slovech přebývá jejich jakási vnitřní schopnost zprostředkovat cosi duchovního, cosi božského. Tato schopnost je vlastní i hmotě. Hmota není pouze materiální, je plná ducha. Vidíme to ve svátostném životě: voda se může stát posvěcenou vodou, chléb se může stát nebeským chlebem, olej může zprostředkovat účinek Ducha svatého. Hmota je mnohem bohatší, než si myslíme. Není tak ‚materialistická‘.

Göran: A týká se to také našich prostých slov, našich prostých obrazů? Jak slova, tak i obrazy v Bibli jsou přece často prosté, obyčejné.

Bratr Wilfrid: Bůh používá tato prostá slova, aby zprostředkoval božský obsah, božskou skutečnost. Je pozoruhodné, že něco tak omezeného může zprostředkovat nekonečno. Ale tak to skutečně je.«

 


Autor: Göran Skytte (* 1945, švédský novinář, spisovatel a konvertita k protestantismu) v rozhovoru s Wilfridem Stinissenem (1927–2013, belgický bosý karmelitán, katolický kněz a autor mnoha duchovních knih). Ukázka je z poměrně tlusté knihy rozhovorů, která vznikla pár let před Wilfridovou smrtí a dává skrze obecné téma křesťanské víry nahlédnout do Wilfridova laskavého, pokorného srdce a zralého duchovního života, z nějž sálá naděje i radost.