Bits and pieces

Švédský stůl pro knihomoly

Jak správně přijmout Boží milost?

»V tomto textu, kde se zabývám studiem Bible, bych chtěl upozornit na Ježíšova slova o ratolesti, která nese ovoce: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,…


Já, hledající, jsem našla jediné pravé světlo (dokončení)

»Posledního půl roku jsem nepřetržitě plánovala, jak bych ukončila svůj život. Doslova jsem stála na kraji propasti uvnitř mě. Přede mnou už nezbýval ani kousek země na jediný krok vpřed. V tomto stavu jsem vykřikla: „Bože, jestli opravdu jsi, máš…


Já, hledající, jsem našla jediné pravé světlo (2. část)

»Jela jsem jednou v létě na kurz kineziologie do jednoho centra. Byla jsem společně se skupinou lidí během pauzy venku v zahradním altánu. Probíhala mezi námi vášnivá diskuze o tom, jaký způsob uzdravení je nejefektivnější. Seděl tam také starší muž…


Já, hledající, jsem našla jediné pravé světlo (1. část)

»V průběhu více než deseti let hledání mezi novými duchovními směry označovanými jako New Age jsem vyzkoušela mnoho různých metod k dosažení osobního a duchovního rozvoje a navázání osobního kontaktu s Bohem. V některých okamžicích ke mně přicházelo…


Proste o žence!

»Matouš líčí, jak Ježíš putoval městy a vesnicemi a uzdravoval ty, kteří byli „vysílení a skleslí“ a „jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,38). Někdy ‒ a možná i ve většině případů ‒ je člověk, za kterého se modlíte, těžko k dosažení. Někdy kvůli…


Kontemplativní duše

»„Vřavou se zmítá, když kolem ní mlčky dlí pokoj světa milosrdenství. V přítmí skrytá naše tajemství se na ní skví jak slunce polední. Nás vidí a slyší, proniká pachem bědovných pochyb v nás kalených strachem. Dává se v oběť, pod tíhou se kloní, pod…


Život v Duchu

»„Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ (Gal 5,25) Častokrát jsme tak vtaženi do našeho zevního života a našich zápasů s tělesnými žádostmi, že jsme jimi téměř pohlceni. To, co poutá naši pozornost, poutá i nás samotné. Proto se…


Období duchovní hojnosti: úskalí

»(Göran) Je pravda, že člověk může ve svém křesťanském životě zažívat období intenzivního světla, intenzivního nadšení a intenzivní radosti, kdy všechno je jenom snadné? (br. Wilfrid) To rozhodně může. (Göran) Stejně tak jako může vejít do temnoty. …


Rozjímání nad pohledem do otevřeného hrobu

»Zem dokáže mocně pohlcovat stejně tak jako uchovávat; tělesné tekutiny a tkáně jsou pod ní dlouho chráněny od hniloby a jejich podstata je samotným pohřbením poněkud povznesena. Zem však především bezpečně spravuje naše těla pro vzkříšení; nejsme v…


„Prodej všecko“ pro všechny? (dokončení)

»Všimli jste si, že Ježíš často mluví o všech zaslíbeních a užitku pro ty, kdo prodají všechno? Neustále poukazuje na to, že člověk získá dvakrát lepší poklad v nebi, než je značkové oblečení a náhrdelníky. Na toho, kdo prodá všechno, nečeká ale jen…


« novější 1 2 starší »